Wat is het?

Voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio, de regionale economie en het nationale en internationale goederentransport is het bouwen van een nieuwe grote zeesluis aan de ingang van het Noordzeekanaal van groot belang. Er zal daarom een nieuwe zeesluis bij IJmuiden worden gebouwd. Deze sluis zal één van de grootste ter wereld worden met kolkafmetingen van ruim 500 m lang, om ruimte te kunnen bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De sluis is naar verwachting in 2019 in bedrijf.

Wat doen we?

Voordat de bouw van de sluis kan beginnen is onderzoek naar de krachten op schepen in de sluis en uitwisseling van zout- en zoetwater belangrijk. In 2014 is Deltares gestart met de bouw van een schaalmodel om dit te kunnen onderzoeken. Met de resultaten van de schaalmodelproeven kunnen we ook de numerieke rekenmodellen valideren, die kunnen worden ingezet voor het ontwerp van de sluis. Met de proeven in het model simuleren we het schutproces, waarbij in detail wordt gekeken naar de benodigde nivelleertijd, de krachten op schepen in de sluiskolk als gevolg van nivelleren, en de uitwisseling van zout- en zoet water bij het openen van de deuren.

0
×