Wat is het?

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft aan hoe een gezond watersysteem eruit ziet. In de richtlijn was echter onvoldoende aandacht voor de invloed die hydromorfologie heeft op gezonde, veerkrachtige ecosystemen in Europese rivieren en beken. De kwaliteit daarvan is in de afgelopen eeuw achteruit gegaan door toegenomen gebruik. Er zijn betaalbare oplossingen nodig voor het herstel van ecosystemen in beken en rivieren. Daarbij speelt eco-engineering een grote rol. In REFORM onderzoeken we hoe we natuurlijke processen opnieuw de ruimte kunnen geven. Bijvoorbeeld door bij een gekanaliseerde beek oeverbescherming te verwijderen of de oude loop bloot te leggen. We bekijken traag stromende laaglandrivieren in Nederland, Duitsland en Polen, droogvallende rivieren in het Middellandse zeegebied, beken en rivieren in Scandinavië en snelle bergstromen in de Alpen en Schotland.

Wat deden we in Europa en wat is het resultaat?

Deltares leidt het REFORM-consortium dat bestaat uit 26 partners en kennisinstituten uit 15 Europese landen. Als coördinator zorgen we er ook voor dat de opgedane kennis over de hydromorfologische processen in beken en rivieren wordt gedeeld met de eindgebruikers via wiki en concrete tools. In 2014 konden we resultaten van deelonderzoeken toevoegen, zoals een scherper inzicht in de afhankelijkheid van verschillende biota van hydromorfologische factoren. We organiseerden aanvullend stakeholder-workshops waar we de dialoog aangingen met de eindgebruikers, waaronder rivierbeheerders en consultants. Zij moeten de oplossingen gaan toepassen in de praktijk. De feedback die hierop terug kwam wordt gebruikt voor de eindproducten die we in 2015 op zullen leveren.

Deltares experts


Tom Buijse, expert freshwater ecosystem health and restoration

Inspirerende interdisciplinaire Europese samenwerking genereert nieuwe tools voor het herstel van gereguleerde beken en rivieren.

Erik Mosselman, expert river dynamics

Prachtig om met wetenschappers uit verschillende disciplines een gezamenlijke visie te ontwikkelen die via Europese regelgeving rivierecosystemen gezonder zal maken.

Erik Mosselman (left), Tom Buijse (right)

Partners

0
×