Wat is het?

Extra onderhoudskosten voor wegen en riolering ten gevolge van bodemdaling worden in Nederland op 250 miljoen euro per jaar geschat. Deze hoge kosten drukken zwaar op de gemeentelijke begroting. In een aantal gemeenten zelfs zo zwaar dat er onvoldoende budget is om alle onderhoud uit te kunnen voeren. Gemeenten en hun adviseurs hebben behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden van technische oplossingen en nieuwe ontwikkelingen om de hoge onderhoudskosten door bodemdaling tegen te gaan.

Copyright foto, Guus Schoonewille.

Wat deden we in Nederland en wat is het resultaat?

Deltares startte in 2014 samen met CROW een verkennende studie, zodat gemeenten betere keuzes kunnen maken in het plannen van onderhoudswerkzaamheden veroorzaakt door bodemdaling. Samen met ambtenaren, infrabeheerders, aannemers en adviesbureaus zijn de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht, die optimalisatie van de beheer-en onderhoudsstrategie in de weg staan. Uit de studie blijkt dat bestaande technische kennis beter kan worden benut en dat innovatieve oplossingen gewenst zijn om te besparen op onderhoudskosten voor infrastructuur. Ook is er geconstateerd dat nieuw ontwikkelde en bestaande kennis onvoldoende aan de praktijk wordt getoetst.

Vervolgens hebben we een aantal richtingen aangegeven om de knelpunten op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het definiƫren van meetdoelstellingen van zettingen en het kwantificeren van de meetdata. Alleen al het inplannen van onderhoud en reconstructie op basis van meten van het zakkingsgedrag leidt tot besparingen. Met gericht meten kunnen we ook beter inzicht krijgen in toegepaste alternatieve oplossingen. Innovatieve oplossingen moeten helpen om tot besparing in het onderhoud te komen. Het is daarvoor belangrijk om de belangen van alle actoren goed in beeld te hebben; zij bepalen immers de beleidsmatige en technische handelingsruimte.

De verkennende studie is de eerste stap om tot een verbeterde onderhoudsstrategie te komen. Het idee is om in 2015 de oplossingsrichtingen verder uit te werken in een meerjarenprogramma. Om dit te realiseren zoeken we momenteel naar financieringsmogelijkheden.

Deltares experts

John Lambert, expert bodemdaling

Door samen te werken en opgedane kennis uit te wisselen kunnen gemeenten veel besparen op het onderhoud van hun infrastructuur. Deltares en CROW willen daar graag bij helpen.

Hans van Meerten, expert geohydrologie

Nu investeren in zettingsvrije bouwmethoden scheelt later onderhoudskosten.

John Lambert (links), Hans van Meerten (rechts)

Partners

0
×