Wat is het?

Het laatste decennium zijn we ons steeds meer bewust geworden van de schadelijkheid van plastic. Denk hierbij aan de plastic ‘eilanden’ in de oceanen, maar ook aan micro- en nanoplastics in bijvoorbeeld toiletartikelen en kleding. De noodzaak om het probleem aan te pakken is hoog. Tot nu toe heeft het onderzoek naar microplastics (stukjes plastic die kleiner zijn dan 5 mm) zich vooral gericht op microplastics in het mariene milieu. Ze kunnen hier gemakkelijk in de voedselketen terechtkomen en bij mens en dier schade aanrichten. Een deel van de microplastics in zee is echter afkomstig van land. Hier zullen maatregelen moeten worden getroffen om de hoeveelheid in zee effectief te verminderen.

Wat doen we?

In 2014 zijn we een onderzoek gestart naar de hoeveelheid microplastics in vier grote Europese rivieren. Het is voor het eerst dat er in Europa kwantitatief onderzoek wordt gedaan naar microplastics in rivieren. Met het onderzoek krijgen we een eerste indruk van de hoeveelheid drijvend microplastics dat van land komt. De rivieren zijn bijvoorbeeld qua omvang van het stroomgebied verschillend en het ene stroomgebied heeft meer hoogteverschillen, bevolkingscentra en industriegebieden dan een ander. De rivieren komen elk in een andere Europese zee uit om zo een eerste beeld te kunnen schetsen over microplastics in rivieren voor heel Europa. Daarnaast worden ook de mogelijke bronnen geïdentificeerd en wordt een monitorsysteem ontwikkeld. De onderzoekers willen met de resultaten de rivierbeheerders bewuster maken van het probleem en bijdragen aan het treffen van de juiste maatregelen. Deltares coördineert het onderzoek samen met Eunomia, dat in opdracht van de Europese Commissie DG Milieu wordt uitgevoerd.

Partners

0
×