Wat is het?

De Mekongdelta in Vietnam is een vruchtbaar en economische belangrijk gebied in Zuidoost-Azië en wordt ook wel de ‘rice bowl’ van Vietnam genoemd. Het gebied zakt 1-4 cm per jaar en steeds meer worden de Vietnamezen geconfronteerd met de gevolgen van bodemdaling; vergroting van overstromingsrisico en meer verzilting van het bodem- en oppervlaktewater. Sterke bevolkingsgroei en economische ontwikkeling zorgen voor een grote toename van (grond)watergebruik. Onttrekkingen van grondwater voor drinkwater, landbouw en visserij, zijn de meest waarschijnlijke oorzaak van de sterke bodemdaling in dit laaggelegen gebied.

Wat doen we in Vietnam en wat is het resultaat?

In samenwerking met Nederlandse en Vietnamese organisaties zijn we een grootschalig onderzoek gestart naar de oorzaken en de gevolgen van bodemdaling in de Mekongdelta. Met het onderzoek willen we de verschillende drijvende krachten van bodemdaling achterhalen, de ondergrond in 3D modelleren en een tool ontwikkelen om bodemdaling te voorspellen. Hydrologische processen en de interactie tussen bodemdaling en verzilting van grond- en oppervlaktewater nemen we hierin ook mee.

In het vier jaar durende onderzoek maken we een toolbox voor lokale overheden en stakeholders. Daarmee kunnen zij verschillende waterbeheerscenario’s toetsen en de maatregelen kunnen bepalen om het gebied veilig en bewoonbaar te houden op een duurzame manier. De geïntegreerde manier die we gebruiken om de bodemdaling vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, willen we zo opzetten dat het ook toepasbaar is voor andere delta’s over de hele wereld.

Deltares experts

Philip Minderhoud, expert fysische geografie en promovendus

Ons onderzoek geeft inzicht aan overheden, bedrijfsleven en burgers over de ernst en de gevolgen van bodemdaling nu en op de lange termijn.

Gilles Erkens, expert bodemdaling

De ernst van bodemdaling en de gevolgen voor de Mekong delta worden flink onderschat. Bewustwording is de eerste stap om te komen tot oplossingen.

Philip Minderhoud (links) © Guus Schoonewille, Gilles Erkens (rechts)

Partners

0
×