Wat is het?

Beira is de tweede grootste stad in Mozambique en ligt aan de monding van de Pungue rivier. Het Masterplan 2035 is ontwikkeld als een visie om de stad te ontwikkelen tot een duurzame, welvarende en mooie stad. Kusterosie, de lage ligging en de gebrekkige drainage zorgen voor veel problemen. Er zijn regelmatig overstromingen in laag liggende wijken van Beira. Naast serieuze overlast voor de bewoners zorgen deze ook voor economische schade en voor gezondheidsproblemen door malaria en cholera.

Wat doen we?

We hebben in het Greeninfra4Beiraproject de belanghebbenden zelf laten ervaren dat groene infrastructuur kan helpen om wateroverlast op te lossen en dat het daarnaast zorgt voor nieuwe ‘co-benefits’ als visserij, schaduw en brandhout. We gebruiken hier onze kennis van de ecosysteemdienstenbenaderingen van het deltasysteem. Ook laten we de mogelijke resultaten zien met behulp van instrumenten als de Adaptation Support Tool en 3Di. Volgens het principe ‘to see is to believe’ geeft dit bij betrokkenen meer vertrouwen in de oplossing.

Partners

0
×