Wat is het?

Colombia wil zijn watersysteem voorbereiden op de toekomstige klimaatverandering en werkt aan een Nationaal Adaptatieplan. Vooral extreme regenval en hoge rivierwaterstanden zorgen af en toe voor ernstige problemen en dit zal door klimaatverandering waarschijnlijk toenemen.

Wat deden we in Colombia en wat is het resultaat?

In 2014 hebben we ook in Colombia de zogeheten knikpunten in beeld gebracht. Hiermee wordt bepaald wanneer het beleid of beheer moet worden bijgesteld, aangepast of omgegooid als het klimaat verandert. Zo kunnen beleidsmakers de urgentie van investeringen voor de lange termijn goed vaststellen.

Deltares experts

Ad Jeuken, expert klimaatadaptatie

Het project gaf een eerste demonstratie van onze Nederlandse aanpak. We hebben wel gemerkt dat specifieke Colombiaanse omstandigheden zoals het klimaatfenomeen El NiƱo maar ook de gedecentraliseerde uitvoering van het waterbeheer de nodige aanpassingen in de toepassing vergen.

Copyright foto, Anneke Hymmen.

0
×