Wat is het?

In 2007 startte in Nederland een nationaal onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en mogelijke adaptatie. Wetenschappers deden samen met betrokkenen in de praktijk onderzoek in zogenoemde hotspots, gebieden waar klimaatvraagstukken samen vallen met ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden van hotspots zijn Rotterdam, Haaglanden, het rivierengebied, ondiepe meren en veenweidegebieden. Eind 2014 werden de resultaten gepresenteerd tijdens het internationale congres Deltas in Times of Climate Change.

Wat deden we in Nederland en wat is het resultaat?

Wij trokken de programma’s Climate Proof Risk Management (waterveiligheid, Frans Klijn) en Climate Proof Fresh Water Supply (waterbeschikbaarheid, Eelco van Beek & Ad Jeuken) en waren verder een grotere partner in de programma’s Climate Proof Cities (Stadsklimaat) en Infrastructure Networks Climate Adaptation & Hotspots (Infrastructuur). De onderzoeken waren sterk vraaggestuurd vanuit lokale partners in de hotspots zodat de ontwikkelde kennis ook zou landen in de praktijk.

Kennis voor Klimaat heeft een rijke oogst opgeleverd aan wetenschappelijke publicaties maar heeft ook bijgedragen aan de deltabeslissingen van het Deltaprogramma en aan lokale en regionale adaptatie. Deze waardering werd ook uitgesproken door de commissie die in november 2014 de hele oogst van het programma heeft gereviewd.

Deltares experts


Frans Klijn, expert overstromingsrisico's

Het denken over waterveiligheid in Nederland verandert langzaam; leven met een zeker risico wordt algemener aanvaard.

Copyright foto, Anneke Hymmen.

0
×