Wat is het?

Brownfields zijn voormalig gebruikte terreinen die om verschillende redenen onderbenut zijn. Je vindt ze in oude industriegebieden, in stedelijk gebied en in voormalige defensie- of mijngebieden. De locaties worden vaak gezien als een probleem omdat sociale, economische en omgevingsaspecten de herontwikkeling bemoeilijken. Maar ze bieden eerder grote kansen. Steden kunnen met dit soort terreinen ambities realiseren waarmee ze tegelijkertijd slim gebruik maken van de beschikbare ruimte. Duurzaam omgaan met de bodem en ondergrond is daarbij ook cruciaal om de trend van bodemafdichting te keren. De bodem biedt verschillende waarden die van groot belang zijn voor veerkrachtige en leefbare steden.

Wat doen we?

Deltares ontwikkelde binnen HOMBRE (Holistic Management of Brownfield Regeneration) de Brownfield Navigator en de Zero Brownfield Framework. Zo is de Brownfield Navigator een softwaretool die beleidsmakers begeleidt in het proces herontwikkeling van brownfields. Daardoor worden meer kansen zichtbaar om het gebied uit het slop te kunnen halen. We hebben ook een documentmanagementsysteem ontwikkeld waarin besluiten vastgelegd kunnen worden, een sketch & mapping functie en zijn er voorbeelden van succesvolle herontwikkeling beschikbaar.

HOMBRE was een 4-jarig (2010-2014) FP7 project met een consortium van 14 partners en werd gecoördineerd door Deltares. De resultaten werden in oktober 2014 gepresenteerd in Frankfurt.

0
×