Wat is het?

Mangrovebossen beschermen op natuurlijke wijze de kust. Helaas verdwijnen ze wereldwijd in hoog tempo om veelal plaats te maken voor aquacultuur. Door meer gebruik te maken van de natuur, kunnen we de erosie van de kust tegengaan en de veiligheid verhogen.
Deltares startte samen met partners diverse pilots om de mangrovebossen te herstellen. We leggen voor de kust damconstructies aan van natuurlijke materialen. Dat vangt het sediment op en herstelt het natuurlijke habitat voor mangrovebossen. Zo krijgen deze de kans zich opnieuw te ontwikkelen. Dat brengt de natuurlijke bescherming van de kust terug.

Wat deden we in Indonesië en wat is het resultaat?

Deltares-experts bedachten in 2010 een bijzondere en tropische variant van de middeleeuwse Nederlandse kwelderwerken. Ze pasten die succesvol toe. De eerste, veelbelovende resultaten – 0,5 m aanslibbing in 4 maanden – leidde in 2014 tot de start van een nieuw, grootschalig project voor de duur van vijf jaar waarin in Demak (Centraal Java) een paar kilometer kust wordt beschermd door deze methode. Dat is hard nodig want in Demak kan de in 2100 verwachte zeespiegelstijging tot 6 km landinwaarts overstromingen veroorzaken. Dit zal 14.700 ha land onder water zetten en grote gevolgen hebben voor 70.000 mensen. Het mangrove bos moet uitgroeien tot 90 ha in 2020.

Deltares experts

Bregje van Wesenbeeck, expert kwelders

Dit is echt de kroon op ons pionierswerk. Mooi is dat andere landen, zoals de Filipijnen, nu ook belangstelling tonen.

Han Winterwerp, expert sediment

Als dit een succes wordt, hebben we een recept om ook elders in de wereld vele, meestal arme mensen, een beter en veiliger bestaan te geven.

Partners

0
×