Wat is het?

Ondergrondse waterbergingen slaan zoetwater op in natte periodes. Dat is vooral belangrijk in gebieden waar de zoetwateraanvoer vanuit rivieren ontoereikend is. In tijden van nijpende tekorten is dat water broodnodig voor ons voedsel, drinkwater en kwaliteit van leven. Zoet grondwater van voldoende kwaliteit in het kustgebied is geen vanzelfsprekendheid, noch in Nederland noch elders in de wereld. Echter, door gebruik te maken van de ondergrond kunnen we de zoetwaterbeschikbaarheid wel veilig stellen, blijkt uit de resultaten van het GO-FRESH project (Geohydrological Opportunities Fresh Water Supply) dat we uitvoerden in Zeeland.


Geproduceerd door: Beeldtaal
Partner: STOWA

Wat deden we in Zeeland en wat is het resultaat?

In GO-FRESH testten we samen met onze partners drie jaar lang verschillende ondergrondse wateropslagtechnieken - ook wel Aquifer Storage and Recovery (ASR) genoemd- in een gebied met veel zout grondwater. Door oppervlaktewater in natte tijden met zowel passieve als actieve technieken te infiltreren in de juiste watervoerende pakketten, legden we een zoetwatervoorraad aan. De maatregelen laten zien dat het fysiek zeer goed mogelijk is om de zoetwatervoorraden te vergroten. Door het natuurlijke reinigingsvermogen van de ondergrond gaat ook nog eens de kwaliteit van het zoete grondwater er op vooruit.

Wie is erbij gebaat?

Onder meer agrariërs zijn gebaat bij deze oplossingen. Indien gewenst kunnen zij een transitie naar kapitaalintensieve teelten zoals fruit- of bollenteelt overwegen. Maar ook het buitenland lonkt. De ontwikkelde kennis wordt in 2014 succesvol toegepast op Jurong Island in Singapore. Daar zetten we de monitoringstechnieken en numerieke modellen in om het maximale te halen uit het beheer van de aanwezige zoetwatervoorraden. In andere projecten zoals in Bangladesh, Vietnam en de Nijldelta lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat ondergrondse zoetwaterberging geaccepteerd wordt als één van de oplossingen om de zoetwaterbeschikbaarheid in de veranderende kust- en deltagebieden op peil te houden.

Deltares experts


Gualbert Oude Essink, expert zoet-zout grondwater

Van perceptie in ons hoofd dat ondergrondse zoetwateropslag wel eens zou kunnen werken naar tastbaar bewijs in het veld; een mooi resultaat!

Pieter Pauw, expert monitoring en modellering

Theorie, praktijkkennis, modellen, metingen en communicatie waren onmisbare schakels voor de valorisatie van de GO-FRESH systemen.

Esther van Baaren, expert Hydrogeologie

Ik kijk uit naar toepassing van de GO-FRESH systemen in andere delta’s om daar de zoetwatervoorziening te kunnen verbeteren.

Partners

0
×