Wat is het?

Arme boeren in Oost-Java kunnen maar op beperkte reserves terugvallen als hun oogst mislukt. Als ze hun weinige bezittingen moeten verkopen om te overleven, raken deze boeren gevangen in armoede. Gewasverzekering - een initiatief van het Indonesische ministerie van Landbouw - kan dat voorkomen. Daarvoor is informatie nodig die een betere beoordeling mogelijk maakt van mogelijke afwijkingen in de gewasopbrengst. Het G4INDO project biedt zowel de boeren als verzekeringsmaatschappijen de benodigde technische ondersteuning. Dat gebeurt op perceelschaal door informatie van bewerkte satellietsignalen te combineren met informatie uit weerberichten, hydrologische modellen en gewasmodellen. De voorspellingen die daaruit volgen, moeten het leven van in ieder geval 200.000 boeren op Oost-Java verbeteren. Daarna kan het worden uitgerold naar overige Indonesische regio’s.

Wat deden we in Oost-Java en wat is het resultaat?

Deltares ontwikkelt diensten om vroeg waarschuwingen af te kunnen geven voor overstromingen en droogte. Wij houden ons binnen G4INDO bezig met de assimilatie van satellietgegevens, het opzetten van hydrologische modellen, modelkoppelingen en het opzetten van het integratieplatform. Een voorbeeld daarvan is het model voor het koppelen van hydrologie met gewasgroeimodellen. Zo kunnen we gewasgroei modelleren en voorspellen in relatie tot beschikbaarheid van water.

Impact voor 27 miljoen rijsttelers

Dit project, waarvoor Alterra penvoerder is, ging van start in 2014. Deltares maakte samen met partners het voorstel dat als een van de weinige werd gehonoreerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. BuZa wil hiermee het leven van in ieder geval 200.000 Indonesische boeren verbeteren. De eerste versie van het integratieplatform zal in oktober 2015 operationeel zijn. Daarna kunnen boeren en verzekeraars de vruchten plukken van de adviezen en de voorspellingen die daaruit voortkomen. De verwachting is dat het na drie jaar uitgerold kan worden naar andere Indonesische regio’s. Het zal van groot nut zijn voor de 27 miljoen andere Indonesische rijsttelers.

Deltares experts

Albrecht Weerts, expert operational water management

Het leven van Indonesische boeren kan er aanzienlijk op vooruit gaan als ze meer inzicht krijgen in afwijkingen van hun gewasopbrengst als gevolg van toekomstig weer en klimaat. Onze adviezen – die we overdragen aan het ministerie van Landbouw en betrokken verzekeringsmaatschappijen – zijn daarin heel waardevol.

Partners

0
×