Wat is het?

Overheden dragen een enorme verantwoordelijkheid als het gaat om overstromingen. Een betrouwbare infrastructuur voor het beheer van overstromingsrisico’s stelt overheden in staat om effectief te reageren en zo schade te voorkomen en levens te redden. Deltares startte al zo’n 15 jaar geleden de ontwikkeling van een generiek ‘Flood Early Warning’ systeem, Delft-FEWS. Sindsdien is er door de gebruikers meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd in deze open software en het gebruik daarvan. Delft-FEWS biedt een generiek en flexibel configureerbaar data management platform waardoor het kan worden toegepast in allerlei verschillende disciplines. Dit kan een operationeel voorspellingssysteem zijn dat zich richt op hoogwater en overstromingen, droogte, waterkwaliteit of grondwater. Maar ook de variant 'waterinformatiesysteem' waarin historische meetreeksen en (statistische) data-analyse plaatsvindt, komt - met name bij de Nederlandse waterschappen - veel voor. Delft-FEWS kent twee releases per jaar die door alle klanten wereldwijd kunnen worden afgenomen.

Simone van Schijndel vertelt over Delft-FEWS

Wat deden we wereldwijd en wat is het resultaat?

Onze Delft-FEWS software werd in 2014 in ruim 40 landen gebruikt, met meer dan 50 unieke toepassingen. In veel landen (zoals Nederland, de Verenigde Staten en Engeland, Wales & Schotland) is dit al geruime tijd het officiële nationale systeem voor hydrologisch voorspellen. In 2014 hebben we daarnaast het nationale systeem voor het Bureau of Meteorology in Australië opgeleverd. Wereldwijd breiden we onze activiteiten meer en meer uit. In 2014 hebben we in Zuid-Amerika onder andere hoogwatervoorspellingssystemen geïmplementeerd in Bolivia en Colombia. En in Vietnam kijken we in het kader van een Wereldbankproject hoe de nationale meteorologische dienst hun diensten op het gebied van voorspellen en waarschuwen zo effectief mogelijk kunnen inrichten. Ook het aantal Delft-FEWS toepassingen voor hoogwatervoorspelling langs de kust neemt wereldwijd toe.

Zo is er in 2014 onder andere gewerkt aan systemen voor Abu Dhabi en Mauritius, met als doel om waterstanden en golfcondities als gevolg van extreme stormen op zee te voorspellen. Daarnaast zijn er in 2014 ook nieuwe toepassingen, zoals het gebruik van Delft-FEWS om overstromingsrisico’s mee te bepalen voor Brisbane en omgeving. Elk jaar komen gebruikers vanuit de hele wereld bij elkaar om ervaringen te delen tijdens de internationale Delft-FEWS User Days en in 2014 was dit al voor de tiende keer. Daarnaast organiseerden we in 2014 voor de eerste keer een gebruikersdag in Australië, die ook een vervolg krijgt in 2015. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor een bijeenkomst in Noord-Amerika.

Deltares expert

Albrecht Weerts, expert operational water management

Hoe meer tijd beschikbaar is om na het identificeren van een dreiging te besluiten en vervolgens te handelen hoe beter. Delft-FEWS biedt een extreem flexibele en krachtige datamanagementschil waarmee voorspellers sneller en vaak beter een aanstaande dreiging kunnen identificeren.

0
×