Wat is het?

Dijken op veen zijn sterker dan gedacht, maar hoe sterk kon tot nu toe nog niet exact worden uitgerekend. Daar is nu verandering in gekomen. Op basis van praktijkonderzoek, bestaande uit veld-, lab- en centrifugeproeven, heeft deltares eind 2014 een verbeterde reken- en ontwerpmethode voor dijken op veen opgesteld. De methode is gebaseerd op de markermeerdijken, maar onderdelen uit het onderzoek kunnen uiteindelijk voor meerdere dijken op veen worden toegepast. Ook internationaal is er veel belangstelling.

Wat doen we?

Met de verbeterde ontwerpmethode kan de stabiliteit van de Markermeerdijk op een veenondergrond worden bepaald. De methode beschrijft het hele ontwerptraject, van parameterbepaling tot aan het opstellen van het dijkversterkingsontwerp. Het bestaat in totaal uit negen stappen, waarbij veldsondemetingen en laboratoriumproeven worden gecombineerd met meetgegevens uit het praktijkonderzoek. Voor het dijkversterkingstraject Hoorn-Amsterdam heeft de verbeterde ontwerpmethode direct gevolgen. Meer inzicht in de sterkte van het veen kan leiden tot minder ingrijpende en goedkopere maatregelen. Dit najaar wordt bekend hoeveel de besparing uiteindelijk zal zijn.

Dijken op Veen - Toelichting Ontwerpmethodiek

Partners

0
×