Wat is het?

Rivieroverstromingen treffen meer mensen en veroorzaken aanzienlijk meer schade tegen 2030, naarmate de klimaatverandering en de sociaal-economische ontwikkelingen toenemen. Dit blijkt uit de allereerste openbare analyse van overstromingsrisico’s van rivieren wereldwijd. Nu al treffen rivieroverstromingen gemiddeld 21 miljoen mensen over de hele wereld per jaar. De analyse is gedaan met de nieuwe tool Aqueduct Global Flood Analyzer die in 2014 is ontwikkeld.

Aqueduct is een openbare webtool die laat zien wat de gevolgen van rivieroverstromingen zijn in termen van getroffen BNP, getroffen bevolking en schade in steden. De gevolgen zijn te bekijken per land, provincie of stroomgebied, waar ook ter wereld. De gebruiker kan zien hoe de gevolgen veranderen tot 2030 ten gevolge van klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen. Ook kan hij analyseren hoe verhogingen van de staat van waterveiligheid bijdragen aan risicoreductie.

Wat deden we wereldwijd en wat is het resultaat?

Deltares heeft een grote rol gespeeld bij het analyseren van de datasets en was verantwoordelijk voor de overstromingssimulaties. Beleidsmakers in de publieke en private sector kunnen, met deze tool in handen, overstromingsrisico’s meewegen in hun beslissingen omtrent investeringen, ruimtelijke ordening en waterveiligheid. Op deze manier kunnen zij tijdig catastrofale schade beperken.

De risicoanalyses hebben een grote verscheidenheid aan toepassingen:

  • Internationale ontwikkelings- en financieringsorganisaties, zoals de Wereldbank, kunnen prioriteit geven aan investeringen in veelbelovende strategieën voor beperking van overstromingsrisico’s en discussie aangaan met overheden over beperking van hun risico’s en de bijdrages van klimaat en socio-economie daaraan.
  • Organisaties die zich bezighouden met beperking van rampenrisico’s, zoals het Rode Kruis en de UN International Strategy for Disaster Reduction and Recovery, kunnen de risicofactoren evalueren en de voortgang bewaken.
  • (Her)verzekeringsmaatschappijen kunnen snel risico’s en verwachte trends in risico’s analyseren.
  • Multinationals kunnen risico’s en risicotoenames beoordelen voor hun productiebedrijven en leverketens over de hele wereld. De tool zal in de toekomst nog worden uitgebreid. Naast overstromingsrisico’s van rivieren zullen ook overstromingsrisico’s van kusten worden meegenomen. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen tegen overstromingen, zoals dijken, waterbergingssystemen voor noodsituaties, herstel van mangrovebossen, verantwoord landgebruik en bouwvoorschriften.

Deltares expert

Hessel Winsemius, expert overstromingen

Via de Global Flood Analyzer komt complexe data en een groot deel van onze kennis eenvoudig beschikbaar voor niet-wetenschappers. De Analyzer vormt data om in bruikbare informatie en laat de risico’s per land of gebied zien, maar ook welke winst er te behalen valt met een bescherming.

Philip Ward (links), Hessel Winsemius (rechts)

Partners

0
×