Nederlandse kennis zoetwaterbeschikbaarheid vindt weg naar het buitenland

Deltagebieden waar ook ter wereld hebben steeds meer te maken met nijpende tekorten aan zoet water. Overexploitatie van zoete grondwatervoorraden, klimaatverandering en zeespiegelstijging zorgen voor verdroging, verzilting en bodemdaling. Redenen genoeg om nu te werken een ‘appeltje voor de zoetwater-dorst’. Deltares draagt daar aan bij met slimme oplossingen voor voldoende zoet water voor landbouw- en drinkwaterdoeleinden van prima kwaliteit en dat beschikbaar is op het juiste moment. We identificeerden ook kansrijke oplossingen door de effecten van maatregelen op wateraanbod, waterverdeling en watervraag in beeld te brengen voor de Deltabeslissing zoetwater. De kennis die we in Nederland opdoen, vindt steeds meer haar weg naar het buitenland, waaronder Singapore, Indonesië en Vietnam.

In 2015

We zijn goed op weg om een instrumentarium te ontwikkelen om droogte en watertekorten nog beter te kunnen voorspellen. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de maatregelen om die tekorten op te lossen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van satellietdata.

0
×