Efficiënter en effectiever werken aan waterveiligheid

In september 2014 zijn door de Deltacommissaris de nieuwe normen voor waterveiligheid aangekondigd. Nederland gaat over op de overstromingskansbenadering. Door gericht naar de risico’s te kijken, wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkeringen waar het echt economisch verantwoord is. Meer veiligheid per euro. Vanaf 2017 zal op deze nieuwe manier worden getoetst.
Ook wereldwijd vormen overstromingsrisico’s het uitgangspunt. In veel landen ligt het accent met name op het tijdig kunnen inschatten, waarschuwen en het nemen van de juiste beslissingen om slachtoffers en economische schade zoveel mogelijk te beperken. Ons waarschuwingssysteem Delft-FEWS, dat op dit moment in ongeveer 40 landen wordt gebruikt, speelt hierbij een belangrijke rol. Evenals het recent opgeleverde ‘Aqueduct’, een mondiaal overstromingsmodel waarbij slachtoffers, economische schade en klimaatverandering zijn meegenomen.

In 2015

Ook in 2015 gaan we verder met ons onderzoek en advies om de risico’s met betrekking tot overstromingen verder te kwantificeren en streven we naar effectieve, betaalbare en technisch haalbare maatregelen en waar nodig te helpen bij dreigende overstromingen.

0
×