Bouwen met de natuur wint terrein van traditionele dijken en dammen


De belangstelling voor ‘bouwen met de natuur’ is wereldwijd groeiende. In de steeds dichtbevolkter kust-, delta- en riviergebieden neemt de vraag naar waterveiligheid door ontwikkelingen als zeespiegelstijging en bodemdaling toe. Tegelijkertijd vragen de inwoners van deze gebieden om verduurzaming van hun leefomgeving. Daardoor lijken voor ‘bouwen met de natuur’ de omstandigheden steeds gunstiger. Wereldwijd trekken mensen naar de steden in kust-, delta- en riviergebieden. Juist deze gebieden krijgen het meest te maken met de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing.
Alsmaar de dijken verhogen kan niet meer automatisch op draagvlak rekenen en over alternatieven voor het vergroten van de waterveiligheid moet worden nagedacht. Dat heeft de geesten langzaam maar zeker rijp en enthousiast gemaakt voor het gebruik van natuurlijke landschappen bij waterveiligheid. Bouwen met de natuur begint terrein te winnen van het traditioneel bouwen van dijken en dammen.

In 2015

Een belangrijke ontwikkeling voor 2015 is de stedelijke agenda. Daarvoor willen we bijvoorbeeld meer aandacht creëren voor bouwen met de natuur-oplossingen in de stad en deze daadwerkelijk toepassen, zoals in Rotterdam en Dordrecht. We zijn hard op weg om ook op dit gebied een belangrijk, vooraanstaand instituut te worden.

0
×