Schade door bodemdaling neemt nog steeds elk jaar toe.

Bodemdaling is een probleem waarvan veel landen zich nog nauwelijks bewust van zijn. In verschillende gebieden daalt de bodem door menselijk handelen sneller dan de zeespiegel door klimaatveranderingen stijgt. Kuststeden en veengebieden voelen steeds meer de gevolgen van bodemdaling. De schade door overstromingen stijgt en de kans op slachtoffers neemt toe. Daarnaast veroorzaakt bodemdaling aanzienlijke economische verliezen zoals structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, leidingen, en gebouwen.

De totale schade bedraagt wereldwijd vele miljarden dollars per jaar. Goede data, innovatieve technieken en (h)erkenning van bodemdalingsproblematiek zijn nodig om te komen tot oplossingen. Deltares werkt mee aan een stevige wetenschappelijke basis wereldwijd en maakt deze toepasbaar door voorspellings- en rekenmodellen. Hiermee brengen we de gevolgen van bodemdaling in beeld.

In 2015

We maken de stap van bewustwording naar mitigatie en adaptatie. Voor Nederland is een goede informatievoorziening voor bodemdaling een eerste behoefte. De informatie over de actuele en te verwachten bodembeweging van Nederland moet structureel verbeterd worden en toegankelijk worden gemaakt voor derden. Hiervoor doen we onderzoek naar en werken we aan kwalitatief hoogwaardige data voor oplossingen voor de bodemaling op lokaal niveau.

0
×