Een woord vooraf

We nemen u via dit digitale jaarverslag mee in de wereld van Deltares in 2014. ’Enabling delta life’ is waar wij voor staan. Wij werken aan duurzame oplossingen voor wereldwijde vraagstukken op het gebied van water en ondergrond. Als onafhankelijk kennisinstituut ontwikkelen we kennis en concrete oplossingen, zodat leven in deltagebieden mogelijk is en blijft. Hoe we daar in 2014 aan hebben gewerkt laten we u in dit digitale verslag zien. En we blikken ook alvast wat vooruit.

We bieden u dit jaarverslag aan namens de Raad van Toezicht, de Deltares wetenschapsraad en de directie van Deltares.

Maarten Smits
Algemeen Directeur
Jaap Kwadijk
Voorzitter Deltares wetenschapsraad
Karla Peijs
Voorzitter Raad van Toezicht

In 2014 werkten we in 96 landen